Kontakt z brokerem O nas Zg?oszenie szkody Og?lne warunki ubezpiecze? Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia Przyst?p do ubezpieczenia on-line Oferta naszych ubezpiecze?


Ubezpieczenie na Życie
jako zabezpieczenie Zdrowia i Życia
dla Ciebie i członków Twojej Rodziny


Zalety Ubezpieczenia:


 • Wiek Wstępu od 18 do 65 lat

 • Szeroki wachlarz osób uprawnionych do przystąpienia do ubezpieczenia tj.:
   • WARIANT 45, WARIANT 68 - wszyscy z wyłączeniem zawodów wysokiego ryzyka
   • WARIANT 111, WARIANT 140 - Menadżerowie, Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy oraz ich Współmałżonkowie lub Partnerzy Życiowi

 • Wysokie Sumy Poszczególnych Świadczeń

 • Ochrona ubezpieczeniowa - 24 godziny na dobę na całym świecie

 • Możliwość wyboru odpowiedniego Pakietu Świadczeń Podstawowych lub Pakietu Świadczeń Rodzinnych
        z możliwością wyboru Opcji Poważnych Zachorowań oraz Operacji Chirurgicznych w Wariancie 140

 • Nowoczesny i kompleksowy Serwis Internetowy tzw. Konto Klienta. Serwis, który umożliwia stały dostęp
        do informacji na temat posiadanych produktów ubezpieczeniowych, jak i możliwość zarządzania umowami
        własnymi

 • Kwestionariusz Medyczny wymagany tylko w okreŚlonych przypadkach 2)  WARIANTY UBEZPIECZENIA (OD 01.04.2021):

  WARIANTY DEDYKOWANE Wszystkie zawody
  z wyłączeniem 1)
  Menadżerowie średniego i wyższego szczebla
  (Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy oraz ich Współmałżonkowie lub Partnerzy życiowi)
    WARIANT I
  45 zł
  WARIANT II
  68 zł
  WARIANT III
  111 zł
  WARIANT IV
  140 zł
  Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy w Środku Lokomocji 75 000 zł 200 000 zł 600 000 zł 600 000 zł
  Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku Komunikacyjnego 55 000 zł 150 000 zł 450 000 zł 450 000 zł
  Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku przy Pracy 60 000 zł 150 000 zł 450 000 zł 450 000 zł
  Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 40 000 zł 100 000 zł 300 000 zł 300 000 zł
  Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 35 000 zł 90 000 zł 300 000 zł 300 000 zł
  Śmierć Ubezpieczonego 20 000 zł 50 000 zł 150 000 zł 150 000 zł
  Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
  - 1% Trwałego Uszczerbku
  200 zł 400 zł 500 zł 500 zł
  Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
  - 1% Trwałego Uszczerbku
  100 zł 400 zł 500 zł 500 zł
  Śmierć Współmałżonka 7 000 zł 15 000 zł 25 000 zł 20 000 zł
  Śmierć Współmałżonka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 14 000 zł
  Śmierć Dziecka 2 000 zł 5 000 zł - 5 000 zł
  Śmierć Dziecka wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 4 000 zł
  Śmierć Rodziców 1 200 zł 1 500 zł - 1 500 zł
  Śmierć Teściów 1 200 zł 1 500 zł - 1 500 zł
  Osierocenie Dziecka 2 000 zł 5 000 zł - 8 000 zł
  Urodzenie Dziecka/Urodzenie dziecka martwego 800 zł/1 000zł - - -
  Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Wypadku Komunikacyjnego do 14 dni/ od 15 dni do 120 dnia 75 zł/34,50 zł 150 zł/65 zł 250 zł/115 zł 200 zł/90 zł
  Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW do 14 dni/ od 15 dni do 120 dnia 60 zł/30 zł 100 zł/50 zł 200 zł/100 zł 150 zł/75 zł
  Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Choroby do 120 dnia 30 zł 50 zł 100 zł 75 zł
  Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu do 14 dni/ od 15 dni do 30 dnia 45 zł/34,50 zł 90 zł/62 zł 140 zł/112 zł 115 zł/87 zł
  OIOM do 5dni 60 zł 100 zł 200 zł 150 zł
  Niezdolność Ubezpieczonego do Pracy Zarobkowej wskutek NW - 25 000 zł 50 000 zł 45 000 zł
  Poważne Zachorowanie 2 500 zł - - 8 000 zł
  Operacje Chirurgiczne
  świadczenie w wysokosci 100%, 80%, 60%, 40%, 20% sumy ubezpieczenia
  w zależności od kategorii operacji
  - - - 4 000 zł
  Refundacja kosztów leczenia
  w wyniku NW
  do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł
  SKŁADKA MIESIĘCZNA 45,00 zł 68,00 zł 111,00 zł 140,00 zł

  1) górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, marynarz, ratownik, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz Straży Miejskiej/ Gminnej, funkcjonariusz służb mundurowych (m.in. strażak, policjant, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, oraz osoby wykonujące prace: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, personelu samolotów.

  2)
  - osób, których wiek przekracza 55 lat
  - osób, które są inwalidami i przebywają naL4 lub osób, które na przestrzeni 12 miesięcy miały przerwę w pracy spowodowaną chorobą lub wypadkiem dłuższą niż 30 kolejnych dni oraz osób, którym z uwagi na
     stan zdrowia zalecono regularne leczenie lub nadzór lekarski, za wyjątkiem profilaktyki


  PRZYSTĄP DO GRUPOWEGO
  UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE